Ang Kuwento ni Raygo (Part 2)

Pagkalipas ng isang taon ay buntis ulit ang kanyang nanay. Laking tuwa nila dahil babae ang resulta. Sa kasamaang-palad, namatay ang bata makaraan ang dalawang araw. Napalitan agad ng lungkot and katuwaang nadama nila. Tawa-iyak-tawa ang naging libangan ng kanyang nanay. Pagkatulala naman ang indikasyon ng pagiging seryoso nito.

Awang-awa siya sa kanyang nanay. Laking tuwa niya nang mabalitaang buntis na naman ang kanyang nanay. Tunay ngang isang bayani ang kanyang Tatay sa sarili nitong paraan. Hindi ito nandiri sa paggalaw sa kanyang nanay. Sinikap nitong matamnan ang kanyang asawa nang sa gayo’y mabago pa ang takbo ng pag-iisip nito. Ngunit kaunti lang ang ipinagbago ng kanyang nanay. Gayunpama’y nagpasalamat pa rin siya sa ipinagbago nito. Palibhasa’y laking simbahan kaya malapit siya sa Diyos, at natutunan din niya nang maaga ang pagpapasalamat sa Poong Maykapal.

Nang manganak ang kanyang nanay ay hindi pa rin gumanda ang takbo ng pag-iisip nito. Kaya, naisipan na niyang umalis sa kumbento at tuluyan nang manirahan sa kanilang bahay. Isa pa, hindi kaya ng kanyang ina ang mag-alaga dahil kambal ang iniluwal nito. Hindi na rin gaya ng dati na tumino ito pagkapanganak. Nasa Grade VI na siya nang mangyari iyon.

Malaking hirap din ang kanyang ipinuhunan sa pagpapalaki ng kambal niyang mga kapatid. Siya ang umaktong nanay-nanayan. Mayroong mga panahong naaawa siya sa tatay niya dahil kapag sinusumpong ang kanyang nanay ay siya ang napagbabalingan. Ang mga suntok ng kanyang ina ay buong katahimikang sinasalag ng kanyang tatay. Alam nitong bunga lang ang mga ito ng “pagkabaliw” ng kanyang asawa.

Pagkagaling niya sa paaralan ay nagluluto agad siya ng kanilang makakain. Hindi libro ang kanyang inaatupag, kundi ang mga bagay-bagay na makakatulong sa kanilang lahat para mabuhay. Saka na lang siya mag-aaral kung tapos na ang lahat. Hindi naman gaanong karamihan dahil na rin sa kanyang tatay. Hindi naman siya pinababayaan noon. Mabait ang kanyang tatay, alam niya.

Nang ipa-check-up nila ang kambal, nalaman nilang may kumplikasyon sa puso ng isang kambal. Dahil sa natuklasan, lumaking parang mga prinsipe ang mga kapatid niya. Maraming bawal… bawal magpagod ang maysakit, bawal hingalin. Dahil dito, naranasan ni Raygo kung paano ang mag-astang-mayaman. Bumili noon ang kanyang tatay ng TV at ng radyo para mapaglibangan ng kanyang kapatid na may sakit sa puso. Parati nga siyang nagseselos noon, pero naiintindihan niya kung bakit ganoon ang nangyayari. Sa hirap ng buhay at sa pag-aalalang baka lumala ang sitwasyon, ipinasya ng mag-anak na ipaampon ang batang maysakit sa puso. Okey lang sa kanya dahil wala naman siyang pwedeng gawin.

Lalong naging mahirap ang lahat para sa kanya pagtuntong niya ng haiskul. Sa bayan ang kanyang eskuwelahan. Dahil sa nakikitang paghihirap niya noon, pinakiusapan siya minsan ng kanyang Tatay na tumigil na sa pag-aaral. Hindi siya sumang-ayon. Ipinaliwanag niya sa kanyang Tatay na lalong walang mangyayari sa kanila kung hindi siya ay titigil sa pag-aaral.

Pag-uwi niya galing sa eskuwelahan isang hapon, laking gulat niya nang makitang ang mga gamit niya sa paaralan ay nakakalat sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali niyang pinulot ang mga ito. Habang ginagawa niya ang pamumulot, biglang may sumigaw sa kanya…

“GOYONG!” Tiningnan niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ang nanay pala niya. “Huwag mong pulutin ang mga iyan!” Nguni’t hindi siya nakatiis na sumagot sa kanyang Nanay.

“Bakit po? Dahil ba ganito na tayo, wala na akong karapatang mag-aral?” napaluha siya. “Kung ayaw ninyong umunlad ako, ayaw kong mangyari iyon!” Ipinagpatuloy niya ang pamumulot sa kanyang mga gamit. Alam niyang nakatunghay lang sa kanila ang kanyang Tatay. Walang magawa. Alam nito ang kanilang sitwasyon. At alam niyang hindi sila ganong naghihirap kung sila ay tinutulungan ng kanilang mga kamag-anak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s